บริการเช่ารถตู้ VIP
TOYOTA COMMUTOR
D4D หลังคาสูง
ราคาพิเศษ
 
ข่ายสายใยแก้ว
FA-01 เครื่องมือปอกเส้นใยแก้ว - มิลเลอร์ MILLER - STRIPPER FA-02 เครื่องมือปอกเส้นใยแก้ว – คอร์นนิ่ง CORNING - STRIPPER
FA-03 เครื่องมือควั่นหลอดหุ้มเส้นใยแก้ว IDEAL - LOOSE TUBE CUTTER FA-04 เครื่องมือตัดเส้นใยแก้ว SAPPHIRE - FIBROSCRIBE
FA-05 เครื่องมือตัดเส้นใยแก้ว OPTICAL FIBER CLEAVER FA-06 เครื่องมือเตรียมเส้นใยแก้ว FIBER PREPERATION TOOL
FA-07 หัวอิเลคโตรดเครื่องตัดต่อเส้นใยแก้ว FUSION SPLICER ELECTRODES FA-08 ใบมีดสำหรับเครื่องมือตัดเส้นใยแก้ว CLEAVER BLADE
FA-09 คีมตัดอารามิดยาร์น ARAMID YARN CUTTER FA-10 กรรไกรตัดอารามิดยาร์น CABLE SPLICER’S SCISSOR
FA-11 มีดพกปลายงอตัดเปลือกเคเบิล LINEMAN KNIFE FA-12 เครื่องมือตัดเปลือกเคเบิลใต้ดิน CABLE ARMOUR CUTTER
FA-13 เครื่องมือตัดเปลือกเคเบิล CABLE SHEATH CUTTER FA-14 เครื่องมือตัดเปลือกเคเบิล ROUND CABLE SLITTER
FA-15 คีมแยกสายสะพาน FIG.8 CABLE WEB SLITTER FA-16 เครื่องมือตัดกลางเปลือกเคเบิล MID-SPAN CABLE SHEATH SLITTER
FB-01 ชุดเครื่องมือตัดต่อเคเบิลใยแก้ว RMT Series FIBER TOOL KITS FB-02 อุปกรณ์ต่อสายใยแก้ว CORELINK CORELINK - MECHANICAL SPLICE
FB-03 แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.9% ETHYL ALCOHOL FB-04 อุปกรณ์ทำความสะอาด Connector CONNECTOR CLEANER
FB-05 ขวดบรรจุแอลกอฮอล์พร้อมปั้มกด SOLVENT DISPENSOR FB-06 สายพิกเทล PIGTAIL
FB-07 สายเพทช์คอร์ด PATCH CORD FB-08 อเดปเตอร์ ADAPTER
FB-09 ตัวลดสัญญาณ ATTENUATOR FB-10 คอนเน็คเตอร์ต่อเชื่อมสายแบบชั่วคราว BARE FIBER ADAPTER
FB-11 ท่อหดหุ้มจุดเชื่อมต่อเส้นใยแก้ว FUSION PROTECTIVE SLEEVE FB-12 เส้นใยแก้ว BARE FIBER
FB-13 เครื่องตัดต่อเส้นใยแก้ว FUSION SPLICER  
FC-01 ตู้ FDF FDF BOX FC-02 ตู้ FDF ติด Rack RACK MOUNTED FDF
FC-03 หัวต่อเคเบิลใยแก้วนำแสงขนาดเล็ก OPTICAL DROPWIRE SPLICE CLOSURE FC-04 หัวต่อเคเบิลใยแก้วนำแสง H.Q. H.Q. - FIBER OPTIC CLOSURE
FC-05 หัวต่อเคเบิลใยแก้วนำแสง ชนิดโดม (Butt Closure) ขนาด 768 คอร์ Tyco - FOSC-450 Fiber Optic Gel Closure
(768 fibers)
FC-06 หัวต่อเคเบิลใยแก้วนำแสง ชนิดต่อตรง (In-Line Closure) ขนาด 24 คอร์ Tyco - FOSC-500AA FOSC Slim In-line Closure (24 fibers)
FC-07 หัวต่อเคเบิลใยแก้วนำแสง ชนิดต่อตรง (In-Line Closure) ขนาด 144 คอร์ Tyco - FOSC-500B FOSC In-line Closure
(144 fibers)
FC-08 หัวต่อเคเบิลใยแก้วนำแสง ชนิดต่อตรง (In-Line Closure) ขนาด 648 คอร์ Tyco - FOSC-600 Fiber Optic Splice Closure
(648 fibers)
FD-01 ฮุคโบลท์ OFC HOOK BOLT FD-02 พรีฟอร์ม PREFORMED FOR FIG.(8) CABLE
FD-03 อุปกรณ์เก็บหัวต่อและสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่เสา HOUSING FOR CLOSURE FD-04 แผ่นป้ายชนิดตะกั่ว NAME PLATE
FD-05 อุปกรณ์จับยึดสายเคเบิลใยแก้ว ADSS GUY-GRIP DEAD-ENDS FOR ADSS CABLE FD-06 อุปกรณ์จับยึดสายเคเบิลใยแก้ว ADSS SUSPENSION CLAMP FOR ADSS CABLE
FD-07 ท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้ว SUB -DUCT FD-08 อุปกรณ์ปิดและยึดปากท่อเคเบิลใยแก้ว SUB -DUCT LINER
FE-01 กล้องส่องตรวจสอบสภาพปลายหน้าตัด Connector INSPECTION MICROSCOPE FE-02 เครื่องมือวัดหาเหตุเสียของสายใยแก้วในระยะใกล้ๆ VISUAL FAULT LOCATOR
FE-03 เครื่องมือช่วยในการส่งและรับสัญญาณแสงของสายใยแก้ว โดยไม่ต้องตัดสาย OPTICAL FIBER CLIP-ON FE-04 เครื่องมือวัดระดับสัญญาณแสงในสายใยแก้ว โดยไม่ต้องตัดสาย WILCOM - OPTICAL FIBER IDENTIFIER
FE-05 เครื่องมือปรับการลดทอนสัญญาณแสง VARIABLE OPTICAL ATTENUATOR FE-06 เครื่องกำเนิดแสงและวัดระดับสัญญาณแสง LIGHT SOURCE & POWER METER
FE-07 เครื่องมือวัดระยะทางและเหตุเสียเคเบิลใยแก้วนำแสง OPTICAL FAULT LOCATOR FE-08 เครื่องมือตรวจสอบสภาพทางสายและหาเหตุเสียเคเบิลใยแก้วนำแสง OTDR
(OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER)
สงวนลิขสิทธิ์© 2007 บริษัท โรมีเทล จำกัด
222/255 หมู่2 ซอยพหลโยธิน 49/1 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์  0-2561-4450, 0-2561-4858 โทรสาร  0-2579-6361