ติดตามข้อมูลข่าวสารและ สาระประโยชน์ต่างๆทาง facebook และ twitter
 
   

บริษัท โรมีเทล จำกัด
222/255 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-5614450, 090-5192536 โทรสาร 02-5614450
: Info@rometel.co.th

   
             
สงวนลิขสิทธิ์© 2007 บริษัท โรมีเทล จำกัด
222/255 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์  02-5614450, 090-5192536 โทรสาร  02-5614450